VI HAR EN MILJØTERAPEUTISK TILNÆRMING I VÅRT ARBEID,
SOM BETYR AT POSISJON, RELASJON OG MOTIVASJON STÅR SENTRALT I VÅR FOREBYGGENDE OG BEHANDLENDE HJELP.

HØY KOMPETANSE OG MYE KUNNSKAP OM TILKNYTNING OG SAMSPILL PREGER VÅR FORSTÅELSE OG TILNÆRMING I ARBEID MED FAMILIER.

ULIKE INNFALLSVINKLER ER VIKTIGE FOR Å TREFFE GODT MED HJELPEN OG VI TILPASSER VÅR TILNÆRMING ETTER DEN ENKELTES BEHOV.

Observasjon, veiledning og endringsarbeid inn i familier

Individuell oppfølging av barn/ungdom

Akutt beredskap til familier

Tilsyn, observasjon og veiledning i forbindelse med samvær

Fosterhjemsarbeid

- Godkjenning
- Veiledning
- Tilsynsarbeid

Saksbehandling etter lov om barneverntjenester

Har dere behov for andre oppdrag ta gjerne kontakt

Her holder vi til

Vi ønsker å jobbe ambulerende og lange avstander er ingen hindring. Kontorlokalene våre er lokalisert på Rena i Østerdalen (2 timer nord for Oslo). Her har vi koselige lokaler som egner seg godt for samtaler og gjennomføring av samvær. Vi ønsker når det er mulig å bruke naturen aktivt i vårt relasjons- og endringsarbeid. Rett nedenfor lokalene våre har vi en fiske/bålplass. Noen ganger kan behovet for hjelp være omfattende. Vi har fra tidligere arbeid god erfaring og kompetanse i forhold til å reise ut i naturen over ett eller flere døgn. Vi besitter en hytte i vakre naturomgivelser, helt skjermet fra omverdenen.

Kontoret

Uteområdet ved hytta

Fiskeplassen

Vi som jobber her

Stine Mæhlen

Stine har bachelor i barnevern (2005). Hun har jobbet ni år på barnepsykiatrisk behandlingssenter som miljøterapeut, teamleder og avdelingsleder. Hun har erfaring fra ungdomsinstitusjon samt barnehage. De to siste årene har hun vært ansatt som saksbehandler på barnevernskontor.

Eline Haugen Moen

Eline har videreutdanning i psykisk helsearbeid (2017), bachelor i barnevern (2004) og grunnfag i pedagogikk. Hun har over åtte års erfaring som saksbehandler ved tre ulike barnevernskontorer. Hun har jobbet som utekontakt og i barnehage samt miljøterapeut og avdelingsleder på Klokkergården kollektivet (ungdom, rus og atferd).

For bestilling eller utdypende informasjon om våre tjenester

Kontakt oss
kontakt@muligheten.no

MULIGHETEN
Pb. 35
2451 RENA
Stine på telefon Eline på telefon
48 49 44 25 48 49 44 26